Gezondheid, balans, harmonie en vertrouwen.

Woorden kunnen je raken of verwijzen naar lagen voorbij de taal. Laat het rond zwerven in je wezen
en kom gerust is vaker langs om te ervaren.

Ziekte boezemt ons grote angst in en vanuit deze beleving is er in onze maatschappij voornamelijk een gezondheidszorg ontstaan die klachten bestrijdt. Het perspectief is, dat het er niet hoort te zijn. In hoe we het benaderen, zit veel gelijkenis zoals we naar
apparaten en machines kijken. Er wordt geopereerd, soms letterlijk, op de laag, die we met onze fysieke ogen kunnen waarnemen.
En steeds vaker worden er apparaten ingezet, die het lichaam meer zichtbaar maken of lichaamsfuncties overnemen.
De blik is gericht op de materie en het functioneren hiervan.

Deze gezondheidszorg is van waarde en heeft een plek in onze maatschappij, anders zou het niet in deze vorm bestaan.
Er wordt geteld, gemeten en verklaard. Tegen beter weten in, lijken we blind te zijn voor de grenzen van de materiële
wetenschap. Helpt het ons of worden we er zieker van?

 

 

Het inzicht van de vergankelijkheid van alle vormen herinnert je aan de dimensie van het vormloze in jezelf, aan wat de dood te boven gaat.
Eeuwig leven.

Volgens mij heeft alles in onze wereld te maken
met balans. Op dit moment leven we als
mensheid, grotendeels ons leven op het level van vorm en materie.
Willen we meer in harmonie 'leven' en evenwicht
vinden, dan is er aandacht nodig voor het
vormloze en onzichtbare!
Datgene wat mogelijkheid maakt, dat ons lichaam
bestaat en functioneert.

 

Diagnoses en behandelingen kunnen veel verlichting brengen, zo zelfs dat we genezen lijken. Ze kunnen zelfs levens redden.
Daarnaast kan de reguliere gezondheidszorg ingebed worden in de grotere reikwijdte van 'Zorg voor het leven'.
Dit herstelt de balans en het verbindt lichaam, ziel en geest. De preventie die je zelf in huis hebt.
Het begint bij onze conceptie en het is onderdeel van ons dagelijks bestaan. Zo creëer je een zorgzame geneeskunde
en we zijn allemaal genezers.

Een pad van groei, leren, ontwikkelen, verbinden en betrokkenheid.

In mijn ogen maakt ieder individu in elk leven een ontwikkeling door, evenzo de mensheid. De Aarde en de
totale kosmos hebben hun eigen ontwikkeling. Al beleven we het niet op die manier of begrijpen we niet hoe het werkt,
dat wil niet zeggen dat het dan niet plaatsvindt. Aanraking is een uitnodiging om je meer te verbinden met
het vormloze Ene leven dat je bent.

Onderstaande is een kleine selectie van ziektebeelden, waarmee mensen geconfronteerd worden.

 Rug- en nekklachten
 Hoofdpijn
 Depressie
 Diabetes
 Angst (stoornissen)
 Kanker
 Astma

Klachten veranderen soms al, omdat we onze houding naar ze veranderen. Ze zien als raadgevers in plaats van stoorzenders
is een heel ander uitgangspunt. Een meer vriendelijke houding. Algemeen aanvaardde behandelingswijzen hoeven voor
u niet de beste keuze te zijn. Raadpleeg uw innerlijke wijsheid (genezer) en niet alleen uw zorgverzekering.
Mijn sessies bestaan uit aandacht in aanraking en woorden en ze laten zich moeiteloos combineren met andere behandelingen.
Waar ik meen, dat het raadzaam is om niet te masseren, zal ik dit zeker aangeven. Het kan zijn, dat ik u
adviseer om eerst te overleggen met andere disciplines.

 

Lees verder over Spiritualiteit - Bewustwording